Non-Teaching

DEPARTMENT OF OFFICE

 

·        Mr. Hrudananda Kar

·        Mr. Gajendra Kumar Panda
·        Mr. Niranjan Behera
·        Mr. Sujit Kumar Kanungo
·        Mr. Bhubanendra Prasad Mohapatra
·        Mr. Biswanath Nayak
·        Mr. Durga Prasad  Sethi (SC)
·        Mr. Girija Kumar Sahoo
·        Mr. Tirtha Chandan Pradhan
·        Miss Swati Sudha Sahoo
·        Mr. Sudarshan Swain
·        Mr. Kalandi Matha
·        Mr. Purna Chandra Jena, (SC)
·        Mr. Sreedhar Panda
·        Mr. Jhari Jena (SC)
·        Mr. Ramesh Chandra Behera
·        Mr. Iswar Chandra Routray
·        Mr. Sanjaya Matha
·        Mr. Artatrana Bhoi (SC)
·        Mr. Sukanta Pattanaik
·        Mr. Sanjaya Routray
·        Mr. Anil Kumar Biswal
·        Mr. Laxmidhar Jena (SC)
·        Mr. Sarat Chandra Biswal
·        Mr. Tulu Sahoo
·        Mr. Saranga Behera